טבילת כלים שיוצרו בטורקיה ע"י חברה ישראלית

שאלה

קיבלנו סירים חדשים תוצרת 'סולתם' (מפעל ישראלי)
אך על הקופסאות של הסירים מצויין תוצרת סולתם בטורקיה
האם עלי להטביל ? ואם כן האם מהספק ראוי שלא לברך ?

 

תשובה

אם הסירים נעשו בטורקיה בבעלות ישראלית הם אינם צריכים טבילה
אולם אם הבעלות נוכרית אע"פ שהם יובאו ע"י ישראל הם צריכים
טבילה. והדרך להימנע מספיקות היא לפנות ישירות למפעל ולברר.

 

 

הרב יעקב אריאל |