חלב שגלש על הכיריים

שאלה

שלום הרב.

הנחנו סיר של חלב ע"ג האש,החלב רתח ומבלי משים הוא גלש
ע"ג הכיריים , האם מותר להניח על גביהם שוב סיר של בשר או
שמא יש להכשירן? האם סיר יכול לקבל איסור מדופן שלא בחוץ?

 

 

 

תשובה

קרני הגז, היינו רשת המתכת עליה מניחים את הסירים אינה צריכה
הכשרה מעיקר הדין מפני שהיא מחוממת באש כל זמן השימוש בה וע"כ
הכל נשרף. אם הקרניים יבשות הן לא מטריפות את הבשר.אם אין
בטחון בדבר יש לשורפן עד של מה שגלש יישרף לחלוטי, או לנקותן

(המגש שמתחת לראשי הגז הוא בחזקת טרף כל ימות השנה בגלל
נפילת שיירי אוכל חם עליו, בין חלבי ובין בשרי. וע"כ אוכל שנפל על
המגש אין ליטלו ולאוכלו או להחזירו לכלי.)
סיר יכול לקבל איסור מדופן סיר אחר בתנאי שהוא מחומם ורטוב. אם
הוא יבש או קר אינו נאסר גם אם נגע בסיר אחר.

 

הרב יעקב אריאל |