הפרשת חלה מעיסה של קמח חיטה ובורגול

שאלה

האם יש להפריש חלה מעיסה בה מעורבים קילו סולת וקילו בוגרול יחד?
האם יש הבדל אם העיסה נאפת, מבושלת במים או מטוגנת?

תשובה

יש להפריש מחיטה, וכל סוגי חיטים מצטרפים לחיוב חלה.

חיוב חלה הוא כשהעיסה היא כעיסת הלחם, ונאפת ולא מתבשלת.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |