העברת כלי מחלב לבשר

שאלה

ברצוני להעביר מחבת חלבית לפרוה ומחבת אחרת חלבית לבשר.
כיצד עלי לנהוג?

תשובה

הבעיה במחבת שהיא בולעת לעתים ללא נוזל (כגון מלווח פיצה וכד')
או חביתה עם חלב. וע"כ כדי להגעיל צריך ליבון חזק ורוב המחבתות
לא עומדות בכך. וע"כ עדיף לקנות חדשה אך אם ההוצאה גדולה
או יש צורך גדול אשפר לסמוך על בעל התניא האומר שניתן להספק
בליבון קל

 

 

 

הרב יעקב אריאל |