היתרא בלע בכלי חרס

שאלה

צלחת חלבית מחרס/ חרסינה [מצופה זכוכית? מבריקה?] שלא
השתמשו בה 24 שעות ושמו עליה שניצל חם, האם ניתן להכשיר ואיך?

תודה

 

 

תשובה

בעקרון לא ניתן להכשיר חרסינה. ואפשר להשתמש בה קר
בלבד.אולם במקה שלך המגע עם השניצל הטריף רק כדי קיפה כלמר
רק את השבה החיצונית של הצלחת שהיא מצופה זכוכית לדבריך
וזכוכית מעקר הדין לא בולעתורק נהגו להחמיר ולחוש שמא היא
בולעת לכן נלענ"ד במקרה שלכם ניתן להקל ולהכשירה בהגעלה
ברותחים ג' פעמים

הרב יעקב אריאל |