הגעלת סיר כשבושל בו מוצר שכשרותו בספק

שאלה

סיר שבושל בו מוצר שכשרותו בספק, האם מספיק להגעילו על ידי הרתחת מים בו עד שהם גולשים?

תשובה

צריך להגעילו כדרך שמגעילים סיר כולל את המכסה. אם ניתן בכלי גדול ממנו ואם לא ניתן ע"י גלישה בהכנסת דבר מלובן לתוכו..

 

 

 

הרב יעקב אריאל |