דברים המאוסים

שאלה

למדתי בשו"ע יורה דעה - כי דברים המאוסים כגון זבובים וכד' אם
מוציאים אותם בכף מתוך המרק/ מקשה אזי הכלי נאסר - האם כך
נוהגים אף היום , כיצד הדרך להוציא זבוב מתוך מרק מבלי לאסור
את הכלי ? וכיצד ניתן להכשיר את הכלי?

 

תשובה

מכיון שטעמו של הזבוב פגום אין אוסר את התבשיל. מוציאים אותו
מהכלי בדרך המהירה והקלה ביותר

 

הרב יעקב אריאל |