גוי שבישל בכלים

שאלה

סבתו של בעלי נעזרה בגוי שגם בישל בכליה .
יתכן שבטעות עירבב חלב ובשר בכלים אלו .
שאלתי: האם יש כאן בעיה של כשרות ?,וכן האם יש בעיה בכלל
שגוי מבשל בסירים ללא קשר לחשש טריפה ?(ניתן לציין כי חלפה
שנה מהמקרה ).

תשובה

בבישול ע"י נכרי ללא פיקוח ישנן כמה וכמה בעיות היכולות לגרום
אכילת איסורים. ראשית הכנסת דברים טרפים לבית שנית בישול בשר
וחלב, כגון טיגון בשר בחמאה. שלישית עירוב כלים והטרפתם כגון
שימוש באותו סיר או מחבת לבשר ולחלב וכד'. ועוד ישנה בעיה של
בישולי נכרים. מכל הסיבות צריך להכשיר את כל הכלים, ולהיזהר
להבא ממצב בו נכרי מבשל לישראל ללא פיקוח הלכתי צמוד.

הרב יעקב אריאל |