בשר וחלב- מלחיות ופלפליות

שאלה

שלום הרב
האם צריך מלחיות ופלפליות נפרדות עבור חלבי ובשרי?
תודה

תשובה

אם הכלים פתוחים ונוטלים מתוכם באצבעות או בסכין וכד' יש חשש של
נפילת אוכל לתוכן ולכן עדיף להשתש בשני כלים. במידה ומשתמשים
בכלי סגור עם חורים ליציאת התוכן אי"צ בכלים שונים אולם כדאי
לבדוק מפעם לפעם שלא נדבק למלחיות אוכל מבחוץ.

הרב יעקב אריאל |