בליעת כלים בזה"ז

שאלה

בס"ד
האם בצורת היציקה של סירי הנירוסטטה וכן אופן הניקוי בימינו
עדיין יש מקום לחוש לבליעה בדופני הכלי.
ובאופן עקרוני האם מבטלים גזירות קדומות לאור התפתחות המדע.
בברכת התורה

תשובה

א. יש לחוש לבליעה. הראיה שבמעבדות אין משתמשים אלא בכלי
זכוכית משום שרק הזכוכית קשוחה ולא בולעת. לשם השואה השאר תה
למשך לילה בכוס זכוכית ובכלי נרוסטה ותראה את התוצאות
ב. אין מבטלים גזירות לאור התפתחות המדע, ראשית מפני שחלק גדול
מההתפתחויות הן מסופקות בעיני המדענים עצמו ויש קביעות שהיו לשעבר
בגדר אמת ברורה היום מטילים בהן ספק. ועוד מפני שלגזירות חז"ל
טעמים רבים וחז"ל מלכתחילה לא פרסמון כדי שלא יזלזלו בגזירה
עצמה, וע"כ גם אם טעם מסויים בטל מניין לנו שזהו כל טעמה של גזירה.
ועם זאת כאשר ידוע לנו בבירור מהו טעמה של הגזרה וברור לנו
שהסיטואציה אליה התיחסה הגזרה השתנתה לחלוטין יש מקום לשקול
התיחסות שונה לגזרה לפחות בצירוף שיקולים נוספים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |