תולעים בקלח תירס

שאלה

האם יש לחשוש לתולעים בקלח תירס שלם? כיצד אפשר לנקותו?

תשובה

תירס מאד נגוע כל זמן שהוא נאכל כקלח. אם מפרקים את הגרעינים מהקלח ושוטפים אין לחוש.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

 

הרב יהודה הלוי עמיחי |