תולעים בחסה

שאלה

קיבלתי חסה של יבולי הכפר שדורגה בדגם האחרון של הרה"ר בין החברות האחרונות שיש להן כשרות ונכתב שחובה להשרות בסבון וכו’. האם יש עניין להחמיר ולא לאוכלה למרות הטיפול הזה או שהטיפול פותר את כל הבעיה?
השואל הוא אברך בישיבת מרכז הרב.

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

צריך להקפיד היטב על ההוראות ולבדוק במתינות מול האור, לראות שאמנם לא נשאר דבר על העלה.

חג כשר ושמח
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |