שניצל ברוקולי

שאלה

שאלה:
האם שניצל ברוקולי של חברת תפוגן המצוי תחת השגחתך אין בו שום חשש של תולעים בברוקולי מאחר וידוע כי ברוקולי וכרובית לא ניתן לנקותם מחרקים?

תשובה:
הייתה תקלה. הגיעה סחורה למפעל שהיה עליה הכשר ובטעות השתמשו בה.

שאלה: מחילה מכבוד הרב התשובה הנ"ל לא ברורה לי.האם שניצל ברוקולי של חברת תפוגן אסור לאכילה מחשש תולעים? האם להשליך לאשפה את החבילה שברשותי? ומדוע לא יוצא גילוי דעת האוסר אכילת מוצר זה?

תשובה

החומר בבדיקה, כשתהיה תשובה נודיע

 

הרב יעקב אריאל |