עלי ז’לטין

שאלה

האם יש חשש לתולעים בעלי ז’לטין?

תשובה

תחילה יש לבדוק האם עלי הג'לטין יש בהם כשרות כלל, רובם הם אסורים באכילה ללא שאלת תולעים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |