ניפוי קמח תירס

שאלה

האם וכיצד יש לנפות קמח תירס?

תשובה

בנפה של 40 מש. אבל צריך לבדוק תחילה שאין קורים בשקית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |