ניפוי קוסקוס וברירת אורז

שאלה

האם חובה לברור אורז שארוז באריזות של ק"ג כשהאורז טרי יחסית? הרי מעולם לא שמענו על תולעים באורז- כשהוא טרי!
כמו"כ כיצד יש לנהוג לגבי קוסקוס ביתי? הרי לא ניתן לנפות אותו. ולברור אותו על שולחן ג"כ לא אפשרי.

תשובה

אם האורז טרי ואין בו קורים וכדו', כדאי להעביר אותו על גבי שולחן לבן (או צלחת) ולראות שאין בין הגרגירים חרקים ואז אפשר לאוכלו.
קוסקוס ביתי ג"כ אפשר להעביר אותו לבדיקה בראיית עין.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |