לחשוש לתולעים בירקות כשמתארחים

שאלה

שלום לרב.
האם יש מקום להקל באכילת ירקות שיש בהם חשש תולעים כמובן לא מגידול נקי-
א. במקרה בהם לא בושלו, כגון, בסלט?
ב. במקרה בהם בושלו אך הם ירקות עם סבירות גדולה לתולעים, כגון: חסה, נענע וכו’ (נראה לי שראיתי שיש איסור בדבר על אף הבישול)? מדוע?
מדובר כמובן במקרים לא רגילים, כגון: התארחות וכד’.

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

א. אין להקל.
ב. אין להקל בדבר שהוא נגוע מאד (כגון: חסה כרוב, תבלינים).
ג. התארחות דורשת התייחסות ספציפית לפי המקרה של המארח והמתארח.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |