כרוב בתוצרת תעשייתית

שאלה

זה מספר שנים שאנו נמצאים בארצות אירופה הקרות בחורף (רוסיה,גרמניה). ישנה שמועה קבועה שמחמת הקור אין צורך לבדוק את ירקות העלים כגון כרוב וכיו"ב. מפעל ביתי ביקש כשרות למוצרי כרוב (בסלט ובישול). במקום אין משגיח קבוע.
1. האם ישנה דרך לאפשר להם לשתמש בכרוב וכיצד?
2. האם ישנה אפשרות להעניק תעודת כשרות למוצרי עלים או שעדיף להימנע מכך?

תשובה

לגבי תולעים, כתוב בש"ך שהכל לפי המקום והזמן ומכיוון שאין בידי מידע על הארצות הנידונות אינני יכול לכתוב בצורה ברורה. אולם זאת ידוע לי מבדיקות שעשינו בארצות קרות אחרות (קליפורניה, אקוודור ועוד) שלשמועה שכל מקום קר אין חרקים היא איננה מדויקת ומספיק מספר ימים חמים כדי שהכל ירחוש בחרקים. באזור פראג גר ר' יונתן אייבישיץ, בעל הכרתי ופלטי, שמספר שלא אכל בחייו כרוב מחשש חרקים. בודאי שאין ללמוד מתקופתו לימינו בכל אופן נראה שאין להתיר ירק המוחזק בנגיעות בלא בדיקה מדוקדקת של מי שמבין בענייני חרקים.

לגבי ירקות עלים, כאן יש לנו מקורות קדומים שהיו חרקים בירקות אלו, ואכן יהודים באירופה נמנעו מלאכול חסה כל השנה, דבר שהביא את אכילת ה"חריין" למרור בליל הסדר. אנו רואים שהיו חרקים גם בירקות עלים.

ברור שבארצות הקרות הכמות נמוכה אולם זאת ניתן לגלות רק על ידי בידיקה בראיה.

בהצלחה בכל מעשה ידיכם.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |