ירקות ללא תולעים

שאלה

אילו חברות שיווק ל"ירקות ללא תולעים" נחשבות לטובות מבחינת הידור בכשרות?

תשובה

א. חסלט עלי קטיף.
ב. עלי הבשור.
ג. גלאט עלים.
ד. לאחרונה נראה שגם י.ק. מ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |