ירקות ללא תולעים וחומרי הדברה

שאלה

למה הרבנים מתריעים כאשר יש "תולעים" בעלים הירוקים, אבל לא מתריעים כאשר הירקות ללא תולעים מלאים בחומרי הדברה מסוכנים?

תודה.

תשובה

מניין לך שהם מלאים "בחומרי הדברה מסוכנים" יש הקפדה של משרד
הבריאות על הריסוסים ולכן ממתינים להתפוגגות הרעל.
איני מכיר את כל מוכרי הפירות והירקות בארץ, במפעל חסלט ועלי
קטיף מקפידים על זמן מספיק להתפוגגות הרעלים לפי התיעצות עם
מומחים. ולכן אם אתה מביא פרי או ירק הביתה שרוסס תברר מתי
רוסס לאחרונה. אבל להאשים בהאשמה גורפת זה לא ראוי.

 

הרב יעקב אריאל |