התפתחות תולעים בקמח מנופה

שאלה

הבנתי שבקמח מנופה בטמפ’ 16 מ’ ומעלה יכולות להתפתח תולעים.
1. כמה דקות אפשר להשאיר קמח מנופה כך?
2. בדיעבד, לאחר כמה זמן שהקמח כך צריך לזרוק אותו?

תשובה

זמן ההתפתחות הוא בין 12-24 שעות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |