החושש בענבים מתולעים

שאלה

האם מותר לאכול ענבים שגדלו לנו בחצר ולא ריססו אותם כלל, ואם מותר האם צריך להחמיר? תודה

תשובה

שלום

אם אינך רואה שהם מתולעים מותר לאוכלם.

ואם הם מתולעים תוכל להכין מהם יין ולסנן את היין מתולעים שחדרו.

רבני מכון התורה והארץ | ג' אב תשע"ה 8:59