האם יש תולעים ברימונים?

שאלה

האם יש תולעים ברימונים?

תשובה

יש, בייחוד בעונה זו, צריך לבדוק שאין חורים בקליפה וכן אין בפנים אזורים בעלי צבע כהה יותר שזה סימן שיש כאן זחלים ורימות שונות.
הבדיקה היא קלה, מספיקה הסתכלות טובה כדי לגלות אותם, אם הם נמצאים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |