דרך בדיקת החמוציות וברכתן

שאלה

1. מהי הברכה על החמוציות (שמעתי שי"א ’בורא פרי האדמה’ וי"א ’בורא פרי העץ’)?
2. האם יש צורך בבדיקתן לפני האכילה, ואם כן - כיצד?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

נראה שברכתו היא "עץ". שהרי הוא שיח עד, לעניין נותן פרי בתוך שנתו עדיין נושא זה לא ברור שחמוציות נותנות פרי תוך שנה משעת הזריעה.
יש חיוב בדיקה רציני לפני אכילה, אפשר להשרות במים ולבחוש היטב היטב, לנסות לשפשף את הפרי.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |