דגים

שאלה

בס״ד לכבוד הרב שליט״א בנוגע לדגים המגעים מהים הבנתי שיש חשש בדג הסלמון בגלל טפילים. האם החשש שייך גם בדגים אחרים כמו טלפיה וכדומה? הנני תושב ארה״ב והבנתי שהאו.יו מכשיר דגים אלו (wild salmon) בטענה שאין בעיה עם טפילים אלו. האם דין שאר דגים כסמלים או שמה הבעיה נמצאת רק בדג הסלמון בברכת התורה, ירין

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. השו"ע סי' פד סעי' טז, התיר את התולעים הללו, אמנם השאלה האם הידע של ימינו גורם לאיסור דגים אלו, כידוע יש בכך מחלוקת אחרונים, ואין אפשרות להכריע בכך. לכן יש מקילים ויש מחמירים, כפי שרמזת במכתבך. 

הלכה למעשה יש רשימות של דגים שאין בהם בעיות כלל, כיוון שלא גדלים במקומות בעיתיים, ובייחוד הגדלים בברכות דגים אין בהם בעיות. עדיף לקנות מסוגי דגים אלו, אולם אם אי אפשר לקנות דגים שאין בהם שאלות הלכתיות, אבל אם כבר קנה או שאין דגים אחרים, אפשר להקל. 


חנוכה שמח

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד כסלו תשע"ו 11:25