ברירת אורז וניפוי קמח

שאלה

שלום רב!
1. רציתי לשאול מה דעת הרב לגבי ברירת אורז? כיצד יש לברור את האורז?

2. האם קמח שנטחן מיד לאחר הפסח ונקנה מיד חייב ניפוי אם הוא נשמר בהקפאה?

תשובה

1. לעבור על הגרגרים כשהם נתונים על מגש או שולחן.
2. אין צרוך לנפותו

הרב יעקב אריאל |