בדיקת תירס וכרובית

שאלה

כיצד לנהוג בבדיקת תירס וכרובית?

תשובה

המומחים לחרקים טוענים שאין אפשרות לבדוק תירס קלחים לאדם רגיל
שאינו מכיר את החרקים ולא יזהה אותם. תירס גרגרים כשר ללא בעיות.
בכרובית צריך לפורר את הפרחים ולבדוק בתוכם אם יש חרקים. הדבר
לא פשוט, כי השאלה היא מה גבול הפירור וגודל הפירורים והאם
הכרובית תהיה עדין ראויה לאכילה.
יתכן שאפשר לבדוק חלק מהכרובית בדיקה מדגמית ואם החלק הזה
נקי אפשר לסמוך שהכרובית כולה נקיה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |