בדיקת פשתן מתולעים

שאלה

איך בודקים פשתן מתולעים?

תשובה

גרעיני פשתן יש לבדוק - שהשקית תהיה נקיה ונראית חדשה. יש להתבונן לראות שאין גושי גרגירים הצמודים יחד על ידי קורי משי.
יש להעביר את הפשתן במסננת סוכר, וכן לפזר מעט מעט על שולחן לבן ולהעביר ממקום למקום, ולראות שאין חרקים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |