(בדיקת עלי רשד (גרגיר

שאלה

1. איך יש לבדוק עלי רשד (גרגיר)?
2. במקרה ואדם שטף במים וסבון, האם אפשר לסמוך ולאכול?
(קרוב משפחה נתן לבני לאכול בסעודה)

תשובה

1. יש לשטוף היטב את העלים, ולהתבונן מול השמש שאין כנימות ואקריות וכן זבוב המנהרות.
2. לדעתי, אין לאכול טרי אפילו שעבר שטיפה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |