בדיקת מש מתולעים

שאלה

איך בודקים "מש" (סוג של קטנית הנמכרת בחנויות טבע) מתולעים?

תשובה

"מש" נבדק כאפונה יבשה, א. צריך לראות שאין קורים בין הגרגירים. ב. יש לסנן את האפונה "מש" במסננת שיפול מה שבין הגרגירים אבל לא הגרגיר עצמו. ולראות שהנושר איננו חרקים אלא לכלוך חצוני. ג. להעביר את הגרגירים על צלחת לבנה, ולראות שאין בהם חורים. לאחר מכן לקחת שלש חפנים ולבדוק בצורה מדוקדקת יותר. אם כל התוצאות נקיות אפשר לאכול.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |