בדיקת כרוב

שאלה

לרב שלום.
אנו רגילים לרכוש כרוב של חסלט. לאחרונה יש מחסור בכרוב חסלט.
א. האם בכלל מותר לקנות כרוב רגיל?
ב. אם ניתן, כיצד יש לבדוק אותו? האם בדיקה מול השמש מספיקה?

ג. האם יש לבדוק כל עלה ועלה עד העלה האחרון? כידוע את העלים האחרונים קשה להוריד יפה ולבדוק, הם נחתכים לחתיכות קטנות וכו.

תשובה

א. בשנה רגילה מותר לקנות כרוב, השנה צריך לבדוק האם הכרוב מאוצר בית דין/היתר מכירה ואז ניתן לקנותו.
ב. לקלף שלוש שכבות חיצוניות בין 7 ל9 עלים בערך , ובדר"כ לעומק זה אין חדירת חרקים.
ג. לאחר הקילוף יש לבדוק בעין האם יש חרקים וא"כ חייבים לבדוק כל עלה לאחר השרייתו אולם מקרים כאלה מצומצמים.

הרב יעקב אריאל |