בדיקת חרקים בפטריות טריות

שאלה

האם, ואיך ניתן לבדוק פטריות טריות, וכן כמה דבר זה הינו בדיעבד?

 

תשובה

קשה מאד לבדוק פטריות טריות. צריך לקחת רק פטריות טובות שלמות ללא נקבים חיצוניים, להפריד את הראש מהרגל, ובאזור הזה יש להתבונן היטב שאין שם נקבים דקים, או תולעים לבנות קטנים. אם נמצאו נקבים או תולעת לבנה קטנה אין לאכול. גם את הרגל עצמה של הפטריה אין לאכול לפני בדיקה חזותית שאין בה נקבים.

 

בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו