בדיקת אוכל

שאלה

האם כבוד הרב יוכל להסביר כיצד ניתן לבדוק מתולעים את מאכלים
הבאים:
א. חומוס.
ב. אפונה.
ג. גריסי פנינה.
ד. עדשים.

 

 

תשובה

הבדיקה היא ידנית, בברירה ע"ג מגש או שולחן המבליט את הכהים
יותר או את המנוקבים. כמו"כ ניתן לשרותם במים ואז המנוקבים (או
החלולים בגלל אכילת תולעים) צפים. הצפה כזו כמה פעמים מוציאה
בדר"כ את המתולעים.

הרב יעקב אריאל |