אכילת תירס טרי

שאלה

האם יש בעיה עם אכילת תירס טרי (לא בקופסה או של קטיף) אלא
בקלחים הנקנים אצל ירקנים?

 

תשובה

יש בעיה. סתם תירס נגוע בחרקים.
אין הבדל בין תירס טרי לבין תירס המשווק באריזות צלופן.
רק גידול מיוחד ללא חרקים ובטיפולים מונעים לאחר קטיף התירס
ניתן להבטיח כשרות.
תירס שנקנה בשוק ישנה נגיעות בחרקים לעתים נמוכה ולעתים גדולה
מאד. החרקים מסתתרים בין שיני התירס וע"כ הסיכוי והסיכון לאכילתם גדול. 

הרב יעקב אריאל |