אכילת ירקות עלים בהכשר אחר

שאלה

לאחרונה פורסמו שמות החברות לגידול ירק, שניתן לסמוך על כשרותן, כגון חסלט, יק’’מ, וכדו’. מה לעשות אם מתארחים לסעודה בבית שבו לא מודעים לנתונים הנ’’ל והם משתמשים בעלים בהכשר אחר? 

תשובה

אם זה ירק מהקבוצה השניה אפשר להקל במבושל. ירק מהקבוצה השלישית דינו כירק רגיל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |