כלכלה ומשפט

ספק גזל

הרב יעקב אריאל
אם יוכל הרב לעזרניב"ב מו'עשוי אדם לומר לאומן'מדוע לא חייבוהו לברר?מדוע לא הוי ספק גזל?תודה רבה

תביעת צ'קים בהוצל"פ

הרב יעקב אריאל
אנו עוסקים בתחום הפרסום ולצערנו יש הרבה עסקים שמנסיםלהשתמט מתשלום בטענה שהם ישלמו אחרי הופעת הפרסום ואחר כךהם לא משלמים. או שהם מחזירים צ'קים ללא כיסוי או הוראת ביטול המצב הולך ומחמיר ויש לי מספר שאלות:א) האם אני חייב לקבל אישור מבית הדין לתבוע אדם שלא שילםלי אפילו צ'ק לפני שאני תובע בבית משפט . רו…

הרב יעקב אריאל

תשלום על תוכנות
שלום הרב השאלות הבאות היא (אולי) סניף מהשאלה הידועה על העתקתתוכנות. חברת מיקרוסופט יצאה לאחרונה במבצע המאפשר את קניית חבילתתוכנות אופיס שלה תחת רישיון מיוחד - "רישיון סטודנט". התוכנותזהות לגמרי לתוכנות שבחבילה הרגילה, ורק הסכם השימוש שונה.בעיקרו הוא מאפשר לסטודנט ולבני משפחתו (עד 3 מחשבים)להשתמש ב…

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
אני רוצה לרכוש רכב, והחברה המוכרת מפרסמת את המחירבמזומן, ולצידו את המחיר בתשלומים שהוא גבוה יותר.האם אפשר להתנות עם המוכר ואולי אף בהיתר העסקא שימכור ליבאופן אישי במחיר הגבוה יותר, ורק אם אשלם במזומן יוריד לימהמחיר, כדי שהמחיר הגבוה על התשלומים לא ייחשב ריבית? אם ישנן בעיות של הצמדה למדד או לדולר ב…

צדקה ומס הכנסה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.אני עשיתי הוראת קבע בבנק לטובת ארגון צדקה. מס הכנסה נותןהטבה במס מהמשכורת החודשית לבעלי הוראת קבע לארגוני חסד.האם מימוש ההטבה הוא בבחינת השתתפותו של מס הכנסה במצוותהצדקה שלי או לאו ואפשר לממשה?

הלוואה בריבית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אבמוסד חינוכי בו אני עובד ניתן לקחת הלוואה לצרכים פרטיים.אלא שכל לווה נדרש לתרום 100 ש"ח לאותו מוסד חינוכי.ברצוני לשאול האם אין בכך משום ריבית ?שהרי מדובר במוסד תורני

ימי הצהרה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב-במקום עבודתי יש מושג של "ימי הצהרה" שנועדו למצב של מחלה(ל"ע) ללא אישור רופא.בעצם מתי שאני רוצה (מס' ימים מוגבלים בשנה)אני יכולה להצהירואין לי צורך להראות שום מסמך וכד'.האם מותר לי להשתמש בימים אלה גם כאשר אני זקוקה ליום עםילדי או סידורים שונים כדי שאתפנה יותר מהעומס?ברור לי שאנשים משתמשי…

חובת דיווח

הרב יעקב אריאל
האם על בעל רכב המוכר אותו חלה חובה לדווח על כל פגםבאוטו. או המוכר יכול לומר המנהג הוא שהקונה מברר קח אתהאוטו לבדיקה וכד' וגלה מה שתגלה?האם במקרה והמוכר ידע שיש פגם מהותי שעלה בבדיקה חייב לשלםאת הוצאות הבדיקה לקונה?

תשלום למעונות

הרב יעקב אריאל
אני גר במעונות לסטודנטים והודיעו לנו שבתקופת החגים שאזהמעונות נסגרים לדיור אנו נדרשים לשלם תשלום מופחת על השארתחפצים. - האם אנו יכולים לכנס את חפצי כל הסטודנטים במס'חדרים ולשלם רק על חדרים אלו. ראוי לציין שבמשך השנה אנומשלמים לא על השכרת חדר אלא כל סטודנט משלם תשלום זההללא קשר למס' השותפים שיצרפו לח…

תשלום

הרב יעקב אריאל
הייתי בגן החיות עם ילדי וילדים של חברים הכניסה בתשלום מגיל 3וכששאלתי את הילד של החברים ואת אחיו אם היה לו כבר יוםהולדת של 3 הוא אמר שלא ועל כן לא שלמתי עליו כשחזרנוהוריו אמרו שהוא כבר בן 3 מה לעשות בנידון?בתודה מראש

השבת אבידה

הרב יעקב אריאל
הכרזה על אבידה; היכן ועד מתי יש להכריז על אבידהבימינו (למשל, ערימות של חפצים המצטברות בישיבה)?

דיווח של מוסד ציבורי

הרב יעקב אריאל
משרד הדתות מכיר בכולל חדש רק שיש בו מספר מינימלי של עשרהלומדים 5 ימים בשבוע. שנים מן הלומדים אצלנו לומדים במכוןלהכשרת מורים. כיצד לנהוג?קבלנו תקציב לטובת פעילות, על בסיס תוכנית, התברר כיבתוכנית יש מספר לקויים, האם חובתנו לעבוד 'לפי הספר', אושמותר לנו חופש פעולה מסויים?היגשנו תוכנית תקציבית עבור הרצא…

זכיה בהרגלה

הרב יעקב אריאל
אורח שפתח משקה ובפקק של המשקה הייתה זכיה בהגרלה. האםהזכיה היא לאורח או לבעה"ב?

הוצאת שיעור של רב בלי ידיעתו

הרב יעקב אריאל
רב מסוים העביר שיעור בישיבה, השיעור הוקלט בידיעתו של הרב.אחד מתלמידי הישיבה שיכתב את השיעור. כרגע השיעור המשוכתבנמצא אצלי. ברצוני לערוך את השיעור ולעשות לו הגהה ולהוציאובצורת חוברת.1. האם מותר לי? האם צריך לבקש את רשות הרב ו/רשות המשכתב? 2. האם מותר לי להרוויח מהוצאת חוברת זו? האם צריך לבקש אתרשות…

דמי ועד

הרב יעקב אריאל
אצלנו בבית ספר אוספים כספי ועד עבור שמחות ואירועים שונים.הרבה שנים היה נהוג שמורה שעובד משרה מלאה משלם מס מלאומורה שעובד חלק משרה משלם לפי חלקי משרתו. ההיגיון היהשאותו מורה משלם גם דמי ועד במקום נוסף. עכשיו טוענים מוריםשאין זה הוגן שישלמו אותם מורים חצי מס כיון שהם מקבלים מתנהשלימה ועלהם לשלם דמי וע…

ריבית

הרב יעקב אריאל
הערייה החזירה לי ארנונה שנגבה בטעות והוסיפה לסכום הקרן ריביתוהצמדה.מה דין הריבית והפרשי הצמדה?האם דין שונה בין ריבית לבין הפרשי הצמדה?האם הדין שונה אם הסכום כולל הריבית נזקף לחשבון התושבבעירייה כך שלא ישלם ארנונה עד גובה ההחזר.האם הדין שונה בזכות העומדת לאדם בעקבות פסק דין בבית משפט?האם הדין שונה בה…

מציאת כסף

הרב יעקב אריאל
מצאתי שטר כסף בבית כנסת, במקום מעבר של הרבה מתפללים,מה אני צריך לעשות?

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
באחד מעלוני השבת שאף הרב כותב בו מופיעה כבר לפחותשבועיים פירסומת למכירת שו"ע שמכירו הוא 550 ש"ח או6תשלומים של 100 ש"ח האם אין במכירת הדברים בצורה כזו משוםריבית וגם אם נמצא איזה שהיא קולא בדבר האם לא ראוי שעלוניםשל דברי קדושה וכל שכן כשמוכרים שו"ע להתרחק מכל צורה שלריבית

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
האם מותר למכור מוצר שמחירו במזומן הוא סכום מסוים ואם רוציםבתשלומים סכום התשלומים גבוה יותר מסכום המזומן לדוגמא 500ש"ח במזומן או 6 תשלומים של 100 ש"ח ואם אכן מותר האם בכלזאת יש ענין להתרחק מכך ולהעדיף לא לרכוש בתשלומים

שימוש בתוכנות בית ספר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם מותר להשתמש שימוש פרטי לא מסחרי בתוכנות של ביה"ס בואני לומד, או שאסור שימוש שאינו לצורך הלימודים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    הבא