כלכלה ומשפט

מילוי טוטו, לוטו וכו'

הרב יעקב אריאל
האם מותר למלאת טוטו לוטו וכול מה שקשור בכך

גזל בעץ פרטי שפירותיו ברשות הרבים

הרב יעקב אריאל
עץ פרטי, שחלק מנופו ופירותיו יוצאים לרשות הרבים, האם חלאיסור גזל על הפירות שברשות הרבים?

רווחים מריבית בבנק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,האם יש בעיה הלכתית להפקיד כסף בתכנית חיסכון שנושאת ריביתללקוח אם יש לבנק היתר עסקה? באיזה קווים כלליים צריך להיזהרשההיתר עסקה אינו נועד לו?

פיצוי על תאונה שארעה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום.אבקש לשאול את כבודו האם מותר ליהודי לקבל פיצוי כספי מחברתהביטוח על תאונה שארעה בשבת ?כמובן שמדובר במצב שהיהודי לא חילל שבת והסיבה לתאונה הינהגורם חיצוני אולם האם יש פגם בעצם קבלת התשלום על תאונהשארעה בשבת ?

זכייה במכונות משחק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,שאלתי את השאלה הזאת את הרב בטלפון, והיה לי קשה להביןאת דיבורו של הרב לכן אני שולח בכתב.יש בקניונים כל מיני מכונות משחק חוקיות שאדם מכניס אליהם שקלובעזרת מיומנות של זריזות או כח או מנסה לזכות בפרס.לדוגמה ישנה מכונה שיש בה כ50 מנורות שמתוכם רק 5 הןאדומות. ברגע שמכניסים למכונה שקל האור מתחיל…

תשלום על דלקן שנשאר ברכב

הרב יעקב אריאל
שלום הרבקניתי רכב מחברת ליסינג ולהפתעתי מצאתי כי מכשיר הדלקןהפנימי לא הוצא ממנו ובכל פעם שאני מגיע לתחנת הדלק, אין ליחובת תשלום. שאלתי היא ההאם יש עלי חובה בקום ועשה לדווח עלהדלקן שברכב שלי? האם זוהי חובה הילכתית או שמא רק מצדועשית הישר והטוב? מתווסף כאן שיקול נוסף שאם אחזיר את הדלקןלמוכר - לא בטוח…

ריבית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאני אמור לעשות טיפול שיניים שעלותו כ -4000 ש"ח.יש באפשרותי לשלם בכרטיס אשראי ישראכרטב- 18 תשלומים ! אלא שאז יחייבו אותי גם ריבית. האם זה מותר כמו כל עסקה בנקאית או שיש כאןאיסור ריבית.החלופה היא לשלם 5 שקים על סך 800 ש"ח כל אחד. אני מעדיף את האפשרות הראשונה  אך כמובן רק אם זה אפשרי ע…

שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים

הרב יעקב אריאל
מתי אומרים נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו ומתי אומרים מצוההבאה בעבירה לגבי שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים?

הצהרה על טיפולים רפואיים

הרב יעקב אריאל
לאדם השתתפות של קופת חולים בטיפולים רפואיים במספר קבועמראש. ההשתתפות לכל טיפול היא בסכום קבוע. את קופת החוליםלא מעניין אם הטיפול יהיה יקר או זול, היא תשלם לפי הקבלות שלהמטפל אליו יגש האדם מקבל הטיפולים.האם מותר לו לקבל טיפול במחיר גבוה ומספר טיפולים מועט,ולהצהיר שקיבל מספר טיפולים רב כדי לקבל מהקופה…

ירושת אשה המפרנסת העיקרית

הרב יעקב אריאל
שלום. אשה שכתובתה 100,000 שח אבל היא המפרנסת העיקריתבמשפחה וקנו דירה אשר רשומה על שניהם. האם צריכה לעדכןאת הכתובה לסכום גבוה יותר, או יכולה לסמוך על שיקול דעתהדיינים במקרה של פטירת הבעל ח"ו שלא יעבירו את הירושהלילדיו או אחיו? תודה.

קניה במקום בו לא משלמים מע"מ

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם מותר לי לקנות בגדים וכדומה בשוק כאשר המוכר לא נותןקבלה. יש לציין שהמכירים בשוק הם עד כדי שליש או חצימהמחירים בחנות.אם מותר האם להחמיר ועד כמה?האם מותר לנסוע במונית שרות שככל שאני יודע עובדת שלא כחוקואין מקבלים שם קבלה?אם ניתן גם להסביר את העקרונות הבסיסים של התשובה.תודה רבה

אבידה בשטרות כסף

הרב יעקב אריאל
שלוםחברי מצא סכום כסף בשטרות,ללא ארנק.רצינו לברר האם פרוט השטרות מהווה סימן המחייב להכריז ?תודה

שימוש בעגלת קניות שנלקחה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ברצוני לשאול שאלה שמטרידה אותי. יש בבניין המגורים בו אניגרה עגלת קניות של סופרמרקט שנילקחה כנראה ללא רשות.שאלתי היא: האם מותר לי להשתמש בה בלי לעבוד על איסור גזל???בברכה.

מחלוקת על המופלא שבבי"ד ועל המלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידועה המחלוקת על פירוש האיסור "לא תענה על רב" - האם זהאיסור לחלוק על המופלא שבבית דין או שהאיסור הוא שהמופלא לאיאמר דעתו בתחילה כדי שלא יחששו לחלוק עליו.עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט.ואע"פ שהרמב"ם בפירוש המשניות ובספר המצוות הכריע שאסורלחלוק על המופלא, בספר משנה תורה משמע שדעתו שמותרלח…

לחלוק על נשיא בית הדין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבמצינו לאו "לא תענה על ריב לנטות" ודורשים "לא תענה על רב",שלא לחלוק על המופלא שבבי"ד.אמנם יש חולקים על פירוש זה (עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט)והרי מצינו בברכות דף כז שרבי יהושע חלק על רבן גמליאל בענייןתפילת ערבית וכן עוד מקרים בהם חכמים נחלקים עם הנשיא.לדוגמה בתחילת ברכות, מאימתי קורין…

מושב דתי ורכישת משק ע"י חקלאי שאינו שומר תו"מ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכבוד הרב וברכת ד'.אחי גר במושב דתי בהגדרה, אך כיום כ10 אחוזים מהמושב אינםשומרי מצוות, (רובם ככולם בנים ממשיכים...). אך עדיין מוסכםשבאופן רישמי לא מקבלים למושב אנשים שאינם שומרי מצוותמוצהרים בודאי לא כבעל משק וחבר באגודה.והוא פנה אלי בשאלה לגבי אחד החקלאים מהקב' שאינם שומרימצוות, אשר פשט…

הורדת שירים וצריבת דיסק

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד שירים מהאינטרנט או לצרוב שירים לתוך דיסקואם זה לצורך עצמי בלבד האם אפשר להקל בזה או לא ומה דעתהרב עובדיה יוסף על זה.תודה רבה!

הורדת שיר מהאינטרנט וצריבת דיסקים

הרב יעקב אריאל
שלום!1) האם זה נכון שאם אני מוריד איזה שיר מהאינטרנט אז זה מותרמכיוון שאין לבעלים שליטה על זה כיוון שזה יצא לאינטרנט2) אבל אם אני צורב שיר מדיסק מקורי שזה כבר אסור אבל למהבעצם מדיסק מקורי אסור לי לצרוב והרי כיוון שקניתי את זה אז זהשיך לי אז למה אסור לצרוב?(ובאמת ראיתי גם בספר "ילקוטיוסף" שאם יש איזה…

היזק ראיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם היזק ראיה שייך גם במקרה שהאדם השני לא יודע כללשרואים אותו או מצלמים אותו?השאלה היא רק על איסור היזק ראיה ולא על "ואהבת לרעךכמוך","לא תלך רכיל" ושאר איסורים. שהרי לפי הרבה פוסקים משמעות ההיזק ראיה זה שלא נותנים לאדםלהתנהג בחצרו כרצונו.ואם נאמר שהטעם הוא משום בושה אז גם זה ליכא.ונניח שמ…

תשלום פיצויים למעון

הרב יעקב אריאל
בני היה במסגרת של משפחתון במשך כחצי שנה . הוצאתי אותועקב אי שביעות רצון. בעלת המשפחתון דורשת תשלום עבור חודשנוסף, למרות שמלכתחילה לא סוכם על תשלום פיצויים .רציתי לדעת מה דעתו של הרב , האם עלי לשלם לה סכום כל שהוא?אודה לתשובתך, וכל טוב.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    הבא