כלכלה ומשפט

חרמים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב1. האם יש כיום מי שמוסמך לתקן חרמים חדשים? כמו חרם דרבינוגרשום וכו'2. האם יש חיוב לשמוע לחרם שלא התקבל על הציבור? אושהציבור לא הסכים לו?

גרימת נזק בסופרמרקט

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!בעת עריכת קניות בסופר מרקט נתקלתי עם העגלה באחד המדפים. רגע קט לאחר מכן מהמדף שצמוד אליו נפלה צנצנת עם דברימאכל ונשברה. אציין כי המסדרונות בחנות זו צרים ויתכן ובגלל זהנתקלתי במדף. האם עליי לשלם את ערך הצנצנת? אציין עוד כיבשביל הסופר מרקט הזה מדובר בסכום פעוט (כ-24 ש"ח) ואילובשבילי כא…

שדכנים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה, לפני יותר משנה פניתי לאברך מסויים ששמעתי שלו ולאשתו ישהצלחות השידוכים ושאלתי אותה האם שייך שארשם אצלם מכיווןשאני לא הטיפוס הקלסי של אותה ישיבה והיא ענתה שכן כיווןשפונים אליה מעוד מקומות.הבנתי שיש לשלם 150 ש"ח בראיון ואםזה מצליח אז ראש הישיבה של אותו אברך מחליט כמה משלמים.הגעתי לראיון וש…

שימוש ללא רשות

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר להשתמש במטען של פלאפון של חברי ללארשותו?(כשאין לי כל ספק שהיה מסכים, שהרי אין ההטענה פוגעת במטען)ב. אותה שאלה לגבי עט.(כאן כן יש איזה בזבוז מועט)

כשרות לעדות של מעלים מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם שמעלים מס ולא משלם אותו למס הכנסה להיותעד בחתונה או שעבירה זו פוסלת אותו מלהעיד ?

עבודה כטכנאי חברת כבלים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבכרגע אני מחפש עבודה והציעו לי לעבוד בתור טכנאי כבלים שלהטלויזיה האם מותר לעבוד שם ולחבר את האנשים לחברת כבלים?האם זה כאילו שאני נותן יד לזה?תודה מראש

גניבה של קטן

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,כשהייתי כבן -8 גנבתי מהארנק של אחי הגדול (שהיה אז כבן 22)סכום של 100 לירות שעמל רבות על מנת להרוויחם.כמובן שמאז אני מאוד מצטער על כך. מעולם לא סיפרתי זאתלאיש מחמת הבושה.האם אני צריך להחזיר לו את הכסף?אם כן כמה? ואפרט את השאלה:אפשרות מס' 1: אם החזר החוב הוא ללא הצמדה אז 100 לירותשוות היום 0.…

קניין אסמכתא בתחרות שחמט

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר לשחק שחמט על כסף? (שני השחקנים נותנים סכום כסףוהזוכה זוכה בכל הסכום)ב. אם הדבר מאורגן בצורת תחרות,האם ישתנה הדין להיתר?(נגיד יש 20 שחקנים שמשלמים כסף והזוכה בתחרות זוכה בפרסכספי והפרסים הם מדמי המשתתפים)לשאלה יש השלכות למעשה. הרבה תחרויות שחמט בארץ מאורגנותבאופן כזה שהפרסים הם מדמי המשתת…

עיסוק בעריכת דין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם מותר לעסוק בעריכת דין הן מצד דיניערכאות והן מצד עורכי הדיינין שלפי חלק מהפירושים המשנהמתייחסת לעריכת דין במובן המקובל היום וכמו המעשה המובאבכתובות. תודה רבה לכבוד הרב

עיסוק בעריכת דין - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, סליחה על הטירחה הוספה לשאלה הקודמת. האםעריכת דין יכולה להתבסס על דין טענינן ליה ועל פתח פיךלאילם? אשמח אם זה אפשרי לקבל מקורות ושוב סליחה על הטירחה. תודה רבה לכבוד הרב

תשלום מראש בחוזה שכירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.אני שוכר דירה. לפי החתום בחוזה, שכ"ד ישולם לפי השער היציגשל הדולר ביום תשלום השכירות. אלא, שבעה"ב ביקש, על מנתשלא יצטרך לבוא אל הדירה מדי חודש, שאביא לו כמה שקיםמראש. הסכמתי, ורשמתי לו שקים לפי השער היציג של אותו יום.אלא, שהשער ירד מאז בלא מעט אגורות לכל דולר. האם זכותילדרוש את ההפרש ב…

ריבית - השבחת תכשיט וסחר בצ'קים

הרב יעקב אריאל
ברשות הרב שתי שאלות בהלכות ריבית:1 .לקבל תכשיט מסויים לשלם עליו סכום של 2000 ש"ח על מנתשאני אשביח אותו ואח"כ להחזיר לבעל התכשיט ולקבל חזרה 2500ש"ח , האם כשכולם יודעים שזו העיסקה יש כאן ריבית או שמא ישכאן מכר גמור ואח"כ שוב מכר כאשר יש גם עבודה והשבחה?ואם זה אסור האם שטר מכר גמור שמסיר את האחריות ולא…

קניית אופניים גנובים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שמי... אני בן 22 מתחזק ב"ה ויש לי שאלהשמטרידה אותי לפני מספר ימים קניתי ממישהו שאני מכיר אופנייםווהיום גיליתי שהם גנובים רציתי בבקשה לדעת כיצד אני צריך לנהוגבמקרה הזה כדי לא לבוא לידי עבירה חס ושלום ראוי לציין שלאידעתי שהאופניים גנובים ואיני יודע למי הן שייכות אני מקווה שתעזורלי בהקדם…

מילוי טוטו, לוטו וכו'

הרב יעקב אריאל
האם מותר למלאת טוטו לוטו וכול מה שקשור בכך

גזל בעץ פרטי שפירותיו ברשות הרבים

הרב יעקב אריאל
עץ פרטי, שחלק מנופו ופירותיו יוצאים לרשות הרבים, האם חלאיסור גזל על הפירות שברשות הרבים?

רווחים מריבית בבנק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,האם יש בעיה הלכתית להפקיד כסף בתכנית חיסכון שנושאת ריביתללקוח אם יש לבנק היתר עסקה? באיזה קווים כלליים צריך להיזהרשההיתר עסקה אינו נועד לו?

פיצוי על תאונה שארעה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום.אבקש לשאול את כבודו האם מותר ליהודי לקבל פיצוי כספי מחברתהביטוח על תאונה שארעה בשבת ?כמובן שמדובר במצב שהיהודי לא חילל שבת והסיבה לתאונה הינהגורם חיצוני אולם האם יש פגם בעצם קבלת התשלום על תאונהשארעה בשבת ?

זכייה במכונות משחק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,שאלתי את השאלה הזאת את הרב בטלפון, והיה לי קשה להביןאת דיבורו של הרב לכן אני שולח בכתב.יש בקניונים כל מיני מכונות משחק חוקיות שאדם מכניס אליהם שקלובעזרת מיומנות של זריזות או כח או מנסה לזכות בפרס.לדוגמה ישנה מכונה שיש בה כ50 מנורות שמתוכם רק 5 הןאדומות. ברגע שמכניסים למכונה שקל האור מתחיל…

תשלום על דלקן שנשאר ברכב

הרב יעקב אריאל
שלום הרבקניתי רכב מחברת ליסינג ולהפתעתי מצאתי כי מכשיר הדלקןהפנימי לא הוצא ממנו ובכל פעם שאני מגיע לתחנת הדלק, אין ליחובת תשלום. שאלתי היא ההאם יש עלי חובה בקום ועשה לדווח עלהדלקן שברכב שלי? האם זוהי חובה הילכתית או שמא רק מצדועשית הישר והטוב? מתווסף כאן שיקול נוסף שאם אחזיר את הדלקןלמוכר - לא בטוח…

ריבית בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאני אמור לעשות טיפול שיניים שעלותו כ -4000 ש"ח.יש באפשרותי לשלם בכרטיס אשראי ישראכרטב- 18 תשלומים ! אלא שאז יחייבו אותי גם ריבית. האם זה מותר כמו כל עסקה בנקאית או שיש כאןאיסור ריבית.החלופה היא לשלם 5 שקים על סך 800 ש"ח כל אחד. אני מעדיף את האפשרות הראשונה  אך כמובן רק אם זה אפשרי ע…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    הבא