חיוב כתיבת פרוזבול

שאלה

האם שמיטת כספים משמטת חובות שנוצרו בגין: א. גזל או עניין קרוב לגזל ב. עושק או עניין קרוב לעושק ג. העברה כספית שאמורה הייתה להניב רווחים מותרים מבחינת ריבית, כאשר לא הוגדר זמן להחזר הקרן, ולא ניתן בפועל לגבות את החוב. ד. העברה כספית שהיא מעין פיקדון שמותר לסחור בו עבור רווחת הבעלים. פירוט: מדובר במקרה בו שמעון הבטיח לראובן שיעזור לו ללא כל תמורה להחלץ ממצוקה כספית לה נקלע על ידי שיגמול עימו חסד ויבצע עבורו עיסקה בכספו של ראובן (באופן כשר מבחינת ריבית). לאחר שראובן העביר את הכסף לשמעון, התברר כי שמעון טמן לו פח (מעין תרגיל עוקץ) וכלל לא חפץ לעשות חסד עם ראובן, אלא חפץ בכסף נזיל לעסקיו, ומתחמק זה שנים מלהחזיר את הקרן, ולראובן אין יכולת וכוחות להכנס עימו לעימות, ובפועל אינו יכול לגבות חובו. (יחסי האימון בין ראובן לשמעון הופרו לחלוטין - וראובן רואה בשמעון עושק וגוזל. העברת הכספים מראובן לשמעון התבצעה בשלב בו ראובן האמין לשמעון בעיניים עצומות, והתבצעה ללא חוזה בכתב, אלא על בסיס אימון ללא כל אסמכתא בכתב, ולא הוגדר זמן להחזר הקרן. שמעון טוען שברצונו להחזיר את חובו - ואף החזיר חלק גדול מהקרן, אבל עושה זאת בקצב שלו ובלי לעמוד באף סיכום. כך שבפועל אין לראובן כל דרך להחזיר חוה

תשובה

א-ד. לגבי גזל ועושק - אם יש חוב שמסכימים עליו התובע והנתבע וקבעו זמן לפרעון לפני השמיטה והנתבע לא שלמו אז חייבים על הגזל והעושק. אם זו תביעה שהצד החייב אינו מסכים שצריך לקיימה אין זה נשמט בשביעית.

לגבי פקדון הוא אינו נשמט בשביעית אפילו אם הגיע זמן חזרתו לבעליו.

לגבי העוקץ צריך לכתוב פרוזבול כיון שהגיע מועד הפרעון ומקבל המעות לא השיבן. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג אלול תשע"ה 9:48