תשלום שכירות, לאחר מגורים במשך זמן רב

שאלה

אני מתגורר בקרוון קרוב ל-14 שנה. מדובר בקרוון ישן מאוד (בן למעלה משלושים וחמש שנה), רעוע וזקוק לתיקונים תכופים לשם מגורים בו. כשנכנסתי לגור בקרוון, נאמר לי במפורש מטעם המועצה שאני יכול לעשות בו כרצוני לטובת מגורים במקום, ולא אחויב בדמי שכירות. שיפצתי בכספי (מעל 20 אלף ₪), ועד היום לא שילמתי שכירות. אחרי כעשר שנים פנתה אליי תנועה מסוימת בטענה שהקרוון שלה, ומתוקף טענתה היא דורשת ממני תשלום שכירות גבוה. המועצה אינה זוכרת של מי הקרוון, ואין שום הוכחת בעלות לתנועה הנ"ל, אך גם אין הוכחה שהקרוון שייך למועצה. השאלה היא אם אני מחויב לשלם, ואיך יש לראות את כל ההשקעות שהשקעתי.

תשובה

אין כמובן אפשרות לענות לצד אחד בלא שמיעת שני הצדדים. נענה בקצרה על הדברים באופן עקרוני, והיישום תלוי בנסיבות המיוחדות והמשתנות ממקרה למקרה. הנהנה מרכוש חברו חייב לשלם על כך, והחובה עליך לברר ממי נהנית ולמי לשלם.[1] אמנם לפי טענתך שכבר סידרת את התשלום מול המועצה (שמחלה עליו), הרי שחובת הגוף החדש שטוען לבעלות על הקרוון לברר את הזיקה שלו לקרוון וממילא את זכותו לתביעה מחודשת. מי שלא תבע כסף שחייבים לו אך גם לא מחל על כך במפורש, יכול לתבוע אותו לכשירצה בכך.[2] מובן שיש גם צורך לקיים דיון על ההשקעה הכספית בקרוון. ספקות ומחלוקות כדאי לברר בדין תורה ולא לנקוט בצעדים חד צדדיים.[1].   שו"ע, חו"מ סי' שסג סעי' א.

[2].   קצות החושן, סי' יב ס"ק א נתיבות המשפט, סי' יב ס"ק ה.

משפטי ארץ | גיליון 110 (שבט תשע"ו) עמ' 22-23