תשלום למעונות

שאלה

אני גר במעונות לסטודנטים והודיעו לנו שבתקופת החגים שאז
המעונות נסגרים לדיור אנו נדרשים לשלם תשלום מופחת על השארת
חפצים. - האם אנו יכולים לכנס את חפצי כל הסטודנטים במס'
חדרים ולשלם רק על חדרים אלו. ראוי לציין שבמשך השנה אנו
משלמים לא על השכרת חדר אלא כל סטודנט משלם תשלום זהה
ללא קשר למס' השותפים שיצרפו לחדרו.

 

 

 

תשובה

נראה לי שמותר ואולי גם רצוי לכם ולאונ'.

הרב יעקב אריאל |