תשלום למטפלת

שאלה

שילמתי למטפלת מראש תמורת עבודתה במשך חודש אחד. לצערי נפצעתי בתאונה בתחילת החודש, ובעקבותיה אני נמצאת בבית ולא שולחת את הילדה למטפלת. האם אני יכולה לדרוש את כספי בחזרה?

 

תשובה

תאונה אינה דבר צפוי, ומבחינה הלכתית נחשב הדבר למצב של אונס, כי אינך צריכה מטפלת. ההתחייבות למטפלת אינה כוללת מקרה זה, ומשום כך את יכולה לחזור בך מהסיכום, אף שכבר אמצע שנה.[1] אמנם על החודש הנוכחי אשר שילמת עליו מראש אינך זכאית להחזר,[2] אבל ניתן לבקש מהמטפלת להתפשר עימך.[3]

 

[1].   שו"ע, חו"מ סי' שלד סעי' א.

[2].   ש"ך, חו"מ סי' שלד ס"ק ב, נימק זאת: 'כיון דנתן לו שכרו נתרצה לו שיהיה שלו אפי' יארע אונס'.

[3].   הש"ך כתב שם שיש לשלם כפועל בטל, אלא שכאשר יש למטפלת ילדים אחרים היא עובדת בכל מקרה, ולכן אין להפחית משכרה, אלא אם כן תיאות להתפשר.

הרב אריאל בר-אלי |