תשלום למהנדס על הכנת תכנית שלא יצאה אל הפועל

שאלה

סיכמתי עם מהנדס על תכניות לבניית בית דו-משפחתי. הוא הציג לי את התכניות עם ממ"ד אחד. עלתה גם האפשרות לפצל את הדירה ולהוסיף ממ"ד נוסף. לאחר שהתכנית עברה בוועדה, ביקשתי ממ"ד נוסף, כי אז המהנדס ביקש ממני 1000 שקל, שלא כסיכום הראשון. אמרתי שאשלם לו, והוא הכין את התכניות. לבסוף מכרתי את המגרש כמו שהוא, מבלי להשתמש בתכניות האחרונות, האם אני צריך לשלם את אותם 1000 שקלים, או שכיוון שהסיכום מלכתחילה היה על דו-משפחתי, אני פטור.

תשובה

אם הורית לו להכין תכניות והוא עשה את דבריך, עליך לשלם לו, גם אם בחרת שלא להשתמש בעבודתו. יש לכך מקורות רבים; להלן לשון ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' שלה סעי' ג):

שכרו להביא תפוחים לחולה, והלך והביא ומצאו שמת או שהבריא, לא יאמר: טול מה שהבאת בשכרך, אלא נותן לו כל שכרו; וכן כל כיוצא בזה. 

מכון משפטי ארץ | אב תשע"ד