תשלום בתיווך דירות

שאלה

ראובן הוא מתווך דירות. שמעון פנה לראובן בבקשה שיחפש עבורו דירה.
ראובן נענה לבקשתו של שמעון ונתן לו כמה הצעות לדירות (כולל תמונות של דירות).
לא נחתם כל הסכם ביניהם, והכול נעשה מתוך הסכמה וכבוד הדדי. שמעון אמר שהוא יחפש דירה גם באופן עצמאי, דרך האינטרנט. דרך האינטרנט הוא הגיע לדירה, אלא שתוך כדי המשא ומתן התברר לו שזו אחת הדירות שהציע לו המתווך. הוא חתם על חוזה וקנה אותה. בהמשך תבע המתווך את דמי הטרחה שמגיעים לו, כיוון שהוא הראה לו בפעם ראשונה את הדירה, ואף נסע במיוחד כדי לצלם את הדירה. עם מי מהם הדין?

תשובה

בשאלה כזו ראוי לפנות יחד לבית דין או לרב מוסכם. נציין שבאתר דין תורה יש כמה פסקי דין הנוגעים ישירות לשאלתך. נכתוב כמה עקרונות שלפיהם יש לפסוק:

1. אם אכן לא הייתה לקונה שום הנאה ממעשה התיווך, והוא לא ראה את הדירה בעקבות הצעתו של המתווך – אין מקום לחיוב של שכר הטרחה.

2. אם המתווך הראה את הדירה לקונה אלא שלא עשה את שאר פעולות התיווך, ואף לא החתים את הקונה על הסכם תיווך; והקונה קנה את הדירה הזו בדרך אחרת – יש מקום לחיוב.[1] אמנם רק חיוב חלקי, המקובל לשלם ל'מתחיל', והוא שיעור של כשליש מהתשלום הרגיל למתווך.

3. יש לציין שהפסק תלוי גם בגישת הפוסקים לשאלה: האם חוק המדינה המחייב חתימה על הסכם תיווך בתור תנאי בסיסי לדרישת תשלום כלשהי, מחייב לחלוטין. במקרה שאין הסכם תיווך, יש פוסקים שסבורים שאין מקום לחיוב,[2] ויש המחייבים תשלום חלקי או תולים את החיוב במנהג המקום.[3][1].     ראה גם בשו''ת הליכות ישראל (הרב ישראל גרוסמן), סי' לח-מ, המביא כמה מקרים דומים.

[2].     ראה הרב אוריאל לביא, שו''ת עטרת דבורה ח"ב, חו"מ סי' לח, שבלא הסכם אין מקום לחיוב כלל.

[3].     כאמור ראה: http://www.dintora.org/. כמו כן ראה באתר 'ארץ חמדה' כמה פסקי דין בעניין זה.

מכון משפטי ארץ | תשע"ד