תנאי חוזה - ביטוח רפואי

שאלה

שלום
ברשותך שתי שאלות:
אני נמצא בשליחות בחו"ל ועובד כמורה בבית הספר על פי החוזה ביני ובין בית הספר, בית הספר צריך לשלם 60% מהביטוח הרפואי אם אני עושה את הביטוח דרך בית הספר או לחילופין 600 דולר כל חודש אם אני עושה את הביטוח בצורה עצמאית. הנחת היסוד להסכם זה הייתה שאני עושה את הביטוח בצורה עצמאית.

בחודש הראשון הספקתי לעשות ביטוח רק לי ולילדי ולמעשה לא הגעתי ל600 דולר. אלא לפחות מכך בערך 300 דולר רק בחודש השני הביטוח נעשה לכל המשפחה והסך עמד על 680 דולר. האם מגיע לי 600 דולר גם על החודש הראשון למרות שהוצאתי פחות, מכיוון שאולי הנחת העבודה היא שבית הספר רוצה להסיר מעליו את אחריות הביטוח ואולי למנוע תביעות עתידיות אם יהיו ומשלם את הכסף בין כך ובין כך ואם הוצאתי או לא זו בעיה שלי,מה גם שזה היה רק בחודש הראשון. או שמא בית הספר אומר אני משלם רק מה שאתה מוציא ואם לא הוצאת אני לא משלם, ושוב מה היה קורה לו הייתה בעיה
רפואית ולא היה ביטוח האם בית הספר היה לוקח את האחריות, באותו עניין בחופש הגענו לביקור בארץ לחודשיים והקפאנו את הביטוח של חו"ל ושילמנו ביטוח זול יותר בארץ.בית הספר עדיין הזרים לנו את הסכום של 600 הדולר מתוך הסכם החוזה,האם היינו צריכים לקבל פחות. או שזו זכותנו?
תודה

תשובה

איני יודע מה כתוב בחוזה ביניכם. אם כתוב שהמעסיק משלם 600 דולר עבור ביטוח רפואי ולא מעניין אותו אם עשית או לא עשית ביטוח רפואי וכמה הוא עלה לך - הוא צריך לשלם בקביעות 600 דולר לחודש ואף אם תוציא דולר אחד או 1000 דולר אלו תשלומיו והשאר אתה תוציא מכיסך או תחסוך,

לעומת זאת אם החוזה שהוא משלם על הוצאתך בפועל ועד 600 דולר, הרי על מה שלא הוצאת אינך יכול לדרוש תשלום.

|