תביעת צ'קים בהוצל"פ

שאלה

אנו עוסקים בתחום הפרסום ולצערנו יש הרבה עסקים שמנסים
להשתמט מתשלום בטענה שהם ישלמו אחרי הופעת הפרסום ואחר כך
הם לא משלמים. או שהם מחזירים צ'קים ללא כיסוי או הוראת ביטול

המצב הולך ומחמיר ויש לי מספר שאלות:
א) האם אני חייב לקבל אישור מבית הדין לתבוע אדם שלא שילם
לי אפילו צ'ק לפני שאני תובע בבית משפט . רוב הבעיתיים הם
חילוניים וללכת לבית דין ולקרא להם והם לא יגיעו או אולי כן זהו
המון התעסקות מצידי כסף וזמן . דבר שאולי עושה את הדבר כלא
כדאי בכלל מבחינתי.
ב) תבעתי אדם להוצאה לפועל דרך העורך דין על צ'ק שחזר לו
והוא לא רצה לשלם. כעת הוא התנגד לביצוע השטר וזימנו אותי
ואותו לפני שופט בעוד מספר ימים. בינתיים התווסף לתשלום הקרן
גם שכר עו"ד וגם אגרות בית משפט.
מה עלי לעשות האם להופיע בפני בית המשפט שאם לא כן אצטרך
אני לשלם את הוצאות העו"ד והאגרות.

 

 

 

 

תשובה

א) הצעה ראשונה להבא, להחתים על שטר התחייבות כל מי שאתה
נותן לו שרותים, שבמידה וחובו לא ישולם במועדו ועוד שבועיים הינך
רשאי לגשת ישירות להוצאה לפועל כשלתביעה כלפיו יתווספו קנס
(20% מגובה התביעה), שכר עו"ד ואגרות בית משפט (כדאי ששטר זה
ינוסח ע"י עו"ד ויהיה תקף בהוצאה בבית משפט).
לגבי החובות שכבר לא שולמו צריך לגשת קודם לבי"ד אך ניתלן
לעשות זאת בפרוצודרה מהירה ופשוטה שבשכיה"ד יטלפן אליו וישאל
אם הוא מוכן להישפט בפניו וכשהתשובה היא שלילית ניתן ההתר לללכת
לערכאות. אם אין בי"ד במום הנתבע שיע ה זאתתוכל להרכבי בעצמך
בי"ד לצורך עניין זה בלבד. שלושה אנשים שיסכימו לכך ואתה יכול
לטלפן לנתבע ולהציע לו שיפוט או בוררות בפני אותו הרכב וכשיסרב
הדרך פתוחה בפניך ללכת לערכאות.
ב) נראה לי שצריך לבקש מבית המשפט הטלת הוצאות על מי שלא
שילם מתוך שהוא זה שגרם לנזקיך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |