תביעת ביטוח בדין אזרחי

שאלה

לפני כשנתיים עברתי תאונת דרכים. עורך הדין המטפל בתיק הגיע לפשרה עם חברת הביטוח. אך הוא המליץ לי לתבוע את חברת הביטוח, כי סכום הפשרה קטן לדעתו. א. האם מותר לתבוע בנושא כזה בבית דין אזרחי? ב. אם אסור, מהם ההליכים לתביעה בדין תורה. ג. מה עושים אם חברת הביטוח תתנגד לדין תורה? 

תשובה

מותר לתבוע את חברת הביטוח בבית משפט, שכן על דעת כך הם משלמים את הביטוח; ובוודאי לא יסכימו ללכת לדין תורה אלא רק לבוררות של בית משפט.[1] אמנם הרב וויס כותב שבדורנו, שרבו המתפרצים, ראוי לפנות לבית דין לבקש היתר להליכה לערכאות, ובית הדין צריך להתיר. אך נראה שהדבר תלוי במקום ובזמן, ולמעשה לא נהגו לבקש היתר בתביעת חברת ביטוח, שכל ענייניה מתבררים אך ורק בבית משפט. [1].     תשובת הרב אשר וויס, תחומין ל, עמ' 275, על פי כסף הקדשים ועוד, וראו נימוקיו בהרחבה.

מכון משפטי ארץ | תמוז תשע"ה