שליחת כסף בדואר לא רשום

שאלה

ב"ה, לכבוד הרב אריאל,
מי ששלח תשלום עבור מוצר בדואר בכסף מזומן, ועטפו את הכסף
בפנים כדי שלא יראו, ובסופו של דבר נגנב הכסף מתך
המעטפה,האם יש בכך פשיעה ממד השולח -כיון שאפשר היה לשלוח
רשום, האם יש לדמות דין זה לדין בשו"ע חו"מ סי' רצא סעיף
כ'.ואז השולח יצטרך לשלם שוב עבור המוצר?

 

 

 

תשובה

ראשית צריך לזכור שהחייב ממון אינו נפטר מתשלומיו אא"כ שילם
לידיו של מי שנתחייב לו. המקבל צריך להסכים שהכסף יגיע לידיו
בדרך זו. והוא אינו יכול לומר שלחתי ומכאן זו בעייתך. וע"כ במקרה
זה כלל אין לפוטרו מאחריות על הממון. ורק אם השליח נכנס תחתיו
יש מקום לפוטרו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |