שכירות דירה רועשת

שאלה

שלום!
שכרתי בית ללא שידעתי שהוא ממוקם ליד אתר בניה רועש מאוד
במשך כל שעות היום(פיצוצים, קדיחות, וכד'). לפני החתימה על
החוזה שמתי לב לכך שישנן משאיות ליד הבית אך המתווכת אמרה לי
שמדובר בבניה שתסתיים תוך שבועיים שלושה. בעל הבית עצמו לא
אמר לי דבר על הבניה. האם בעל הבית נושא באחריות על
ההונאה או רק המתווכת?
במידה ובעל הבית נושא באחריות, האם אני חייב להחזיר לו חפצים
שנשארו ברשותי השייכים לו?
בעניין אחר, מה דין חפצים שנשארו בדירה מושכרת מהדיירים
הקודמים,האם הם שייכים לבעל הבית, או לדייר החדש?
תודה רבה!

תשובה

פשוט לך שזו הונאה אבל אין זה פשוט כל כך. הרי הבחנת באתר
וברעשיו קודם ששכרת את הדירה ויכולת לברר אצל הקבלן כמה זמן
יימשך הרעש. כמו"כ אסור לך לתפוס חפצים שלו כדי לכוף אותו
להחזיר לך את כספך. ולכל היותר דינך עם המתווכת ולא איתו.
חפצים ששייכים לדייר הקודם נשארים שייכים לו אא"כ הפקירם, וזאת
אפשר לברר. אם הפקירם זכה בהם בעל הדירה ולא שוכר חדש.
אא"כ אף בעל הדירה הפקירם.

הרב יעקב אריאל |