שימוש בתכנות לצורך לימודים

שאלה

אני סטודנט ובמסגרת לימודי אני מוכרח להשתמש בתוכנות מחשב
שמחירן גבוה מאוד.
האוניברסיטה רכשה את התוכנות לשימוש הסטודנטים, אך עקב מחסור
במחשבים המליצה באופן לא רשמי לסטודנטים להשתמש במחשבים
שבביתם.
עקב כך וגם פשוט מתוך הנוחות שבעבודה בבית, רוב הסטודנטים
משתמשים בתוכנות שהועתקו באופן לא חוקי.
האם העובדה ששכר הלימוד כולל את האפשרות להשתמש בתוכנות
מקנה לי את ההיתר להשתמש בהן גם בביתי?
ידוע לי שחברות רבות מעוניינות שתוכנותיהן ילמדו ע"י סטודנטים
בכדי שכשיצטרכו לצאת לשוק העבודה יעדיפו להשתמש בתוכנה
שלהם, ולכן
הן מוציאות גרסאות מיוחדות של התוכנה שמאפשרות ללמוד אותן אך
חוסמות אפשרות של שימוש מסחרי, לרוב הגרסאות האלה מסורבלות
ומצומצמות ביחס לתוכנה המקורית.
לכאורה נראה שאם החברות יכלו לסמוך על המשתמש שלא ינצל
את ההיתר לשימוש מסחרי אלא רק ללימוד התוכנה לא היה צורך
בגירסה מוגבלת,
האם מותר להשתמש בגירסה לא חוקית-מלאה של התוכנה במידה
ואיני עושה בה שימוש מסחרי אלא רק לומד אותה?
בנוסף, האם מותר להשתמש בתוכנה מועתקת -לא חוקית
בפונקציות שתוכנות חוקיות שברשותי יכולות למלא?(התרגלתי לתוכנה
הלא חוקית)?
תודה רבה!

תשובה

נראה לי כי שכיון ששכר הלימוד כולל את רשות השימוש בתוכנות מותר
לך להשתמש בהן בביתך לצורל הלימודים, אך אם תרצה להשתמש
בהן שימוש מסחרי שאינו כלול בלימודיך באונ' תזדקק לקנותן.
את שאלותיך יש להפנות לבעלי הזכות על התוכנה, אם הם מסכימים
שתשתמש שימוש נוסף ללימודיך.
אין להשתמש בתוכנה מועתקת שלא נרכשה ע"י האונ' לצורך לימודיך,
ואפילו אם היא ממלאת אותן פונקציות שתוכנות חוקיות שבידך ממלאות.

 

הרב יעקב אריאל |